Svinesunds historie

Norge og Sverige ble knyttet over Ringdalsfjorden i 1946 da den gamle broen i Svinesund ble åpnet. Før dette gikk grensetrafikken via ferge over fjorden. Grensen mellom Norge og Sverige går omtrent midt på fjorden, med grenseovergang på broen.

Gamle broen i Svinesund

I 2005 åpnet den nye Svinesundsbrua, finansiert av bompenger fra trafikantene som krysser broen.

I begynnelsen var grensehandelen liten, med kremmere som solgte fra telt og boder. Etter hvert har man investert i butikker og kjøpesentre, hvilket har medført en dramatisk økning i grensehandelen. Thon shoppingcenter åpnet første gang i 1983, og har gjennomgått flere ansiktsløftninger og blitt bygget ut mange ganger, senest i 2004 og 2009.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: