Tollkvoter

Hvis man har vært på andre siden av grensen i mer enn 24 timer kan man ta med seg varer verdt opp til 6000 kr pr. person over 12 år. For kortere opphold er verdigrensen 3000.

Tollkvoter Alkohol

Personer over 18 år (20 år for sprit) kan ta med seg alkohol over grensen. Nedenfor ser du alternativene for å ta med alkohol over grensen til Norge. Hvis man er 2 personer over aldersgrensen kan man ta med kvoten for 2 personer.

Man kan ta med:

  • 1 liter brennevin over 22% t.o.m. 60%
  • 1.5 liter (2 flasker vin)
  • 2 liter øl t.o.m. 4,7% (6 X 0,33 liter)

Alternativt kan man ta med:

  • 4 flasker vin og 2 liter øl
  • 5 liter øl (15 X 0,33 liter)
Brennevinskvoten kan byttes i 1,5 liter vin eller øl, mens vinkvoten kan byttes mot øl, liter for liter. Vin og øl kan ikke byttes i sterkere drikke.

 

Tollkvoter Tobakk

Man kan importere:

  • 200 sigaretter eller 500 gram tobakksvarer
  • 200 blader sigarettpapir

Nye regler

Fra 1. juli 2014 kan du:

  • Bytte kun hele tobakkskvoten mot alkohol
  • Ikke bytte alkoholkvoten mot tobakk
  • Ta med deg 1,5 liter øl, rusbrus eller vin ekstra hvis du ikke bruker tobakkskvoten

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: